اصول بیانیه چابک

ما از این اصول پیروی می کنیم :

1. بالاترین اولویت ما رضایت مشتری از طریق تحویل به موقع و مداوم نرم افزار ارزشمند می‏باشد .

2. پذیرائی از نیازهای در حال تغییر , حتی آنهایی که در اواخر توسعه پدیدآور می‏شوند.

3. فرآیندهای چابک تغییرات را جهت رقابت بر سر مشتری مهار و کنترل می نمایند .

4. تحویل نرم‏افزار کارکننده غالبا از چند هفته تا چند ماه یک بار انجام می‏شود که زمانبندی کوتاه‏تر ترجیح داده می‏شود ذینفعان تجاری و توسعه دهندگان باید هر روزه درطول پروژه با هم کار کنند

5. پروژه‏ها را بر روی افراد با انگیزه بنا کنید. محیط لازم را به آنها بدهید و از نیازهای آن ها پشتیبانی نمایید و به آنها اعتماد نمایید تا کارها را انجام  بدهند

6. کارآمدترین و موثرترین روش برای انتقال و رساندن اطلاعات به تیم توسعه , گفتگوی چهره به چهره و رودرو می باشد.

7. نرم افزار کارکننده اصلی‏ترین معیار پیشرفت می‏باشد فرآیندهای چابک توسعه پایدار را ترویج می‏دهند.

8. حامیان مالی , توسعه دهندگان و کاربران باید قادر به حفظ سرعت پیشرفت ثابتی براى یک مدت نامحدود باشند

9. توجه مداوم به برتری فنی و طراحی خوب باعث افزایش چابکی می شود

10. اصل سادگی -- هنر به حداکثر رساندن مقدار کاری که انجام داده نشده است -- ضروری می باشد

11.بهترین معماری ها , نیازمندی‏ها و طراحی‏ها از تیم‏های خود سازمانده پدید آور می‏شود

12. در فواصل منظم , تیم برچگونگی موثرتر شدن تامل وتفکر می نماید و سپس تیم رفتار خود را بر اساس بازتاب این تفکر تنظیم و هم سو می نماید

ماخذ:http://agilemanifesto.org/iso/pr/principles.html

/ 0 نظر / 12 بازدید