محصول استاندارد - استاندارد کاری

محصول حاصل انجام فرایند تولید است. تولیدی که از زنجیره اقدامات تشکیل شده است.

محصول استاندارد چیست؟

آیا بیشتر از یک فرآورده ای که طبق اصول منطبق بر نیاز ساخته شده است ؟

مسلماٌ خیر.

از تعاریف بگذریم. برگردیم بر موضوع خودمان صنعت فناوری اطلاعات.

در کشور ما محصولات نرم افزاری مختلفی با قوت و ضعف تولید میشود که در فرآیند تولید آن برخی مواقع از استاندارد تولید استفاده شده و برخی موارد خیر.!

اینکه محصول در نهایت استاندارد تولید شده است یا خیر به میزان اصرار مسئولین تولید آن محصول بر میگردد.ولی مطلب مهم اینجاست که آیا فرد فرد افراد مجموعه تولید نیز استاندارد کار کرده اند؟

به شخصه هر وقت در انجام کاری استاندارد و اصول را سعی کردم رعایت کنم و تمام جوانب را ببینم محصول تولیدیم محصول استاندارد و قابل قبولی شده است.

پس این پایبندی به اصول در ما باید باشد تا انتظار محصول استاندارد وجود داشته باشد.حال ما غبطه محصول استاندارد را بخوریم که چرا محصول فلان کشور چرا اینگونه است و مال ما نه!

از ماست که بر ماست.

یک تولید کننده فلان کشور مادامی که تمامی جوانب تولید محصول استانداردش را یاد نگیرد اصلاٌ محصول تولید نمیکند. و وقتی تولید میکند تمامی اصول را در آن بکار میگیرد از کل تا جزء.

حال ما با یک دوره کوتاه برنامه نویسی میشویم تولید کننده پکیج .....!

خود حدیث مفصل بخوانید از این مجمل.

هم صنفان عزیز بیاییم اول استاندارد کاری را یاد بگیریم تا کار استاندارد تحویل مردم خود و جهانیان دهیم. تا طعم شیرین این لذت را دوباره به کام ایرانیان و خودمان بچشانیم.

/ 0 نظر / 4 بازدید